Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Kolanowski Kazimierz

» PZŁ – 1988,
» KŁ „Kuropatwa” Krotoszyn – 1988,
» KŁ  „Diana” – 1996 ,
» członek komisji rewizyjnej KŁ „Kuropatwa” Krotoszyn – 1993 – 1996