Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Historia

Po zakończeniu II wojny światowej na ziemie milicką masowo przybywali osadnicy. W pierwszej kolejności przybysze z sąsiednich przygranicznych miejscowości przedwojennej Polski, następnie repatrianci ze wschodu i z zachodu. Powstają polskie urzędy, instytucje i organizacje, które określają działalność zgodnie z celami do jakich zostały powołane. Jednym z wielu zadań gospodarczych było zorganizowanie „gospodarki łowieckiej”.

Pierwsze zebranie organizacyjne Stowarzyszenia Łowieckiego w powiecie milickim odbyło się 14 października 1946 r., na którym to powołano pierwszy Zarząd Stowarzyszenia Łowieckiego w składzie:
1. Przewodniczący – Karol Michalak – starosta powiatowy
2. I-szy z-ca – Wacław Flisowski – nadleśniczy
3. II-gi z-ca – Stanisław Korzak – oficer WP
4. Łowczy – Kazimierz Skrzypczak – leśniczy
5. Sekretarz – Włodzimierz Hofman – lekarz
6. Skarbnik – Marian Gerhard – nadleśniczy Milicz
Na tymże zebraniu wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Przewodniczący – Jan Kosik
2. Członek – Włodzimierz Pośpiech
3. Członek – Mieczysław Walusiak

W 1949 roku w powiecie milickim zarejestrowanych było 39 myśliwych. Ze względu na brak w tamtych czasach stabilizacji życiowej a szczególnie częste zmiany miejsca zamieszkania liczba ta nie była stała. Zmieniał się także skład Zarządu: Przewodniczącego Karola Michalaka zastąpił Maksymilian Wdowiak a pełniącego funkcję Łowczego Kazimierza Skrzypczaka zastąpił Stanisław Warzak a następnie Edward Chudzik.
Stowarzyszenie działało w oparciu o ustawę łowiecką z 1927 roku. Wielu myśliwych wydzierżawiało indywidualnie grunty łowieckie (które często mieściły się w granicach administracyjnych danej wsi) i tak np.:Wdowiak – Kaszowo, Warzak – Dziadkowo. Na każde polowanie w lesie należało uzyskiwać jednorazowo pozwolenie z nadleśnictwa. Jako ciekawostkę z tamtych czasów można podać, że w 1949 roku oficjalnie pozyskano 62 dziki, 19 saren, 1240 zajęcy, 152 kuropatw (dane wg E. Chudzika).

29 października 1952 roku ukazał się dekret Prezydenta PRL wprowadzający zarządzenie podziału kraju na obwody łowieckie o powierzchni od 3000 ha do 10000ha oraz tworzenie przez myśliwych kół łowieckich. W tym czasie w naszym powiecie zarejestrowanych było ponad 60 myśliwych.

W oparciu o przepisy ww dekretu Stowarzyszenie Łowieckie zmienia nazwę na Koło Łowieckie „Diana” w Miliczu. Pierwszym Przewodniczącym KŁ „Diana” został Józef Zając a Łowczym Maksymilian Wdowiak. Koło gospodaruje na obwodzie nr 25 o powierzchni ponad 7000 ha w tym ok. 2500 ha lasów. W 1954 roku odchodzi Maksymilian Wdowiak a funkcję Łowczego powierzono Stanisławowi Szydłowskiemu, którego następnie zastępuje Edward Świątkowski. W 1963 roku z Milicza wyjeżdża Józef Zając a Prezesem Koła wybrano Franciszka Zajiczka. Znany kawalarz i dowcipniś kol. Edmund Chołodecki narzekał, że odchodząc z prezesury Zając wyznaczył na swoje miejsce Zajączka (zajiczek to z czeskiego zajączek) a mógł dla powagi koła wybrać jakieś grubsze zwierzę, chociażby Kozła. W 1965 roku koło uzyskuje drugi obwód nr 29 o powierzchni ponad 3000 ha. Jest to typowo polny obwód w okolicach miejscowości Żmigród zasobny (w tamtych czasach) w zająca, kuropatwę oraz sarnę. Na obu obwodach gospodarujemy do dzisiaj.

Na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia na funkcji Prezesa Franciszka Zajiczka zastępuje Mieczysław Grabowski. W międzyczasie w skład Zarządu Koła wchodzą m.in.: Tadeusz Laskowicz, Mieczysław Grabowski, Jan Ćwiklik, Ludwik Kowalewski, Sylwester Młynarski.
W 1988 roku (po 34 latach) Edward Świątkowski rezygnuje z pełnienia funkcji Łowczego Koła, zastępuje Go Zdzisław Musiał, który Łowczym Koła jest do dzisiaj. Edward Świątkowski ulega namowom kolegów myśliwych i podejmuje się pełnienia funkcji Prezesa Koła i zmienia Mieczysława Grabowskiego.
W styczniu 1989 roku odchodzi do Krainy Wiecznych Łowów Edward Świątkowski. W maju 1989 roku Walne Zgromadzenie Koła Prezesem wybiera Stanisława Rekę, do tego czasu funkcję Prezesa pełnił Sekretarz Koła Wojciech Wencek.
W 1991 roku Stanisława Rekę zastępuje Zbigniew Świątkowski i prezesował do 2015 roku. W międzyczasie w skład Zarządu Koła wchodzą: Wojciech Wencek, Piotr Zajiczek, Zdzisław Czerwiński, Andrzej Białek, Piotr Buszyński.
Wybory na walnym w 2015 roku ustaliły skład Zarządu Koła:

Prezes Koła: Krzysztof Golec

Łowczy Koła: Zdzisław Musiał

Skarbnik: Wojciech Wencek

Sekretarz: Robert Musiał

Członek zarządu: Mariusz Buszyński

Obecnie Koło liczy 48 członków.