Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Obwody łowieckie

Koło Łowieckie „Diana” w Miliczu gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich, nr 44 i 65.

Obwód łowiecki nr 44 położony jest w okolicy Milicza i tworzy swoisty trójkąt. Wschodnią granicę stanowi droga Milicz – Odolanów od przecięcia z trakcją kolejową Milicz – Krotoszyn w miejscowości Wszewilki do granicy województwa dolnośląskiego przed miejscowością Zduny. Północna granica obwodu przebiega zgodnie z granicą województw dolnośląskiego i wielkopolskiego. Od zachodu granicą jest trakcja kolejowa Milicz – Krotoszyn.

Obwód o powierzchni 6956 ha, w tym 2510 ha lasu, zaliczony jest do średniej kategorii. Pozyskanie zwierzyny przedstawia się następująco:

 • jelenie – 20 szt. w tym 5 byków,
 • daniele – 3 szt. w tym 1 byk,
 • sarny – 110 szt. w tym 45 kozłów,
 • dziki – 90 szt.,
 • lisy – 30 szt.,
 • jenoty – 8 szt.,
 • borsuki – 4 szt.,
 • gęsi – 100 szt.,
 • kaczki – 20 szt.


Obwód łowiecki nr 65 położony jest w okolicy Żmigrodu. Opis granicy nie jest prosty i precyzyjny jak w przypadku obwodu 44. Rozpoczynamy go od miejscowości Żmigród, północna granica to asfaltowa droga do miejscowości Osiek Mały. Stąd od wschodu granica przebiega najpierw drogą polną do mostku na rzece Sąsiecznicy i drogi asfaltowej do Powidzka a następnie przez Powidzko do miejscowości Sanie. Tutaj rozpoczynamy granicę północną przez Sanie do drogi krajowej Wrocław – Poznań a następnie granicą polno-leśną i rowem do miejscowości Marzęcin. Dalej przez trakcję kolejową Wrocław – Poznań i ponownie granicą polno-leśną a następnie drogą polną do miejscowości Kliszkowice. Od zachodu obwód zamyka droga asfaltowa Kliszkowice – Żmigród.

Obwód o powierzchni 3125 ha, w tym 73 ha lasu, zaliczany jest do słabej kategorii. Pozyskanie zwierzyny przedstawia się następująco:

 • jelenie – 3 szt. w tym 1 byk,
 • sarny – 26 szt. w tym 12 kozłów,
 • dziki – 35 szt.,
 • lisy – 11 szt.,
 • jenoty – 2 szt.,
 • bażanty – 25 szt.,
 • gęsi – 40 szt.,
 • kaczki – 10 szt.