Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Ławrynowicz Maciej

» PZŁ – 2001,
» KŁ „Diana” – 2001,
» selekcjoner,
» członek komisji rewizyjnej koła – 1995 – nadal