Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Statkiewicz Marek

» PZŁ – 2004,
» KŁ „Diana” – 2004,
» drugie pokolenie w KŁ „Diana” Milicz (syn Grzegorza)