Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Zbiórka kukurydzy 2015

 

W dniu 19 września grupa zaprzyjaźnionych z naszym kołem harcerzy i zuchów z Cieszkowskiego Szczepu od godzin południowych zbierała kolby kukurydzy.

Pełni zapału, dobrego humoru przez około 4 godziny nazbierali 1,5 tony. Na zakończenie było ognisko i pyszna kiełbaska.

Zarząd koła dziękuje panu Adamskiemu za umożliwienie zbioru kolb z jego pola.

$n1

$n2

$n3

$n4

$n5