Koło Łowieckie Diana w Miliczu

|

Darz Bór!

Patroni – św. Hubert

Hubert to jeden z tych świętych, których życie i czyny spowija niemal całkowicie legenda. Wymieniając jego imię, mało kto pamięta o tym, że był on także biskupem i że wiele zrobił dla upowszechnienia chrześcijaństwa. Ale prawie każdy wie, że Hubert jest patronem myśliwych i leśników, że ok. 3 listopada odbywają się ku jego czci tradycyjne polowania, a w wielu stronach zalicza się nawet tego świętego do grona wspomożycieli.Legenda głosi, że Hubert pochodził ze szlacheckiej rodziny akwitańskiej i przyszedł na świat w połowie VII w. Ożenił się młodo, stracił jednak żonę przy urodzeniu pierwszego dziecka. Zrozpaczony i obolały z powodu tej wielkiej straty, Hubert coraz częściej zaszywał się w okolicznych lasach, szukając zapomnienia w polowaniu. Miało to miejsce nawet w Wielki Piątek, który dla chrześcijan jest dniem smutku i żałoby. W ten to właśnie dzień miał mu się ukazać wspaniały jeleń, w którego wieńcu rozłożystych poroży ujrzał misternie rzeźbiony, jaśniejący krzyż. Zdumiony Hubert spostrzegł, że towarzyszące mu psy nagle umilkły i przywarowały, a równocześnie do jego uszu miał dotrzeć głos: Hubercie dlaczego bez potrzeby wyniszczasz zwierzęta i zapominasz o zbawieniu swej duszy. To przeżycie utwierdziło go w zamiarze poświęcenia życia Bogu. Niebawem przyjął święcenia kapłańskie, by następnie zostać misjonarzem w Brabancji i Ardenach. Już wkrótce lud począł go nazywać „apostołem Ardenów.

Nie wiadomo, kiedy Hubert otrzymał sakrę biskupią. Być może stało się to ok.700 r. W następnych latach, aż do śmierci 30 maja 727 r. Hubert oddawał się z całym zaangażowaniem dalszej chrystianizacji ludności Ardenów. W tym zakresie jego roli i znaczenia na tych ziemiach niepodobna przecenić.

Szczątki Huberta wydobyto 3 listopada 743 r., a ok. 825 r. znalazły się one w Andagium w Ardenach, które dziś nosi nazwę St-Hubert. Relikwie podczas rewolucji francuskiej zaginęły, ich domniemane fragmenty znajdują się podobno w różnych miastach. St-Hubert długo należało do ważnych miejsc pielgrzymkowych.

Hubert jest jednym z tzw. czterech świętych marszałków. Uważano, że są to święci stojący blisko Boga i dlatego liczyć można na ich szczególną pomoc i wstawiennictwo.

Kult tego świętego począł przybierać na sile od XV w., kiedy to powstał zakon rycerski św. Huberta oraz wiele bractw noszących jego imię.

W Polsce kult św. Huberta pielęgnowały przede wszystkim środowiska rycerskie i dworskie. Gorącym orędownikiem kultu św. Huberta był król August III

Tradycja uroczystych łowów w dniu święta patrona przetrwała w Europie, także w Polsce do czasów współczesnych, stając się ważnym elementem życia kół łowieckich i myśliwych. W tym dniu tradycje pielęgnują także jeźdźcy, którzy kończąc sezon jeździecki urządzają tzw. pogoń za lisem.

Św. Hubert jest patronem myśliwych i leśników a także tokarzy z racji rzeźbionych rogów jelenia z krzyżem pomiędzy nimi. Opiekuje się psami myśliwskimi a wzywa się go przeciwko wściekliźnie, zwanej chorobą św. Huberta.

Hubert – imię pochodzenia germańskiego co znaczy dosłownie sławny rozum.

MODLITWA DO Św. HUBERTA

O Boże, wieczne błogosławieństwo wierzących, który poprzez swego świętego biskupa Huberta
chciałeś sprowadzić na łono Twojego kościoła wielu pogan, spraw przez jego zasługi, by prawdziwa wiara
szerzyła się wszędzie, szczególnie w naszym kraju, by każdy mógł zdobyć cel i spełnienie swej wiary – życie wieczne.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.